De Compliance Check

Weet u waar u aan toe bent? Welk risico loopt uw organisatie?
Doe de Compliance check!

Uw organisatie loopt risico’s als u niet weet of u Compliant bent. M.a.w. voldoe ik aan de wet- en regelgeving, als ook aan de bedrijfs- en werkregels.

Wilt u direct (online) en op elk moment inzicht in de Compliance van uw organisatie en bedrijfsvoering, vraag dan naar de mogelijkheden!

Welke risico’s zijn er dan zoal?
1. Bestuurlijke schade
2. Economische schade
3. Faalkosten
4. Juridische schade
5. Onderbreking van de bedrijfsvoering
6. Politieke schade
7. Wettelijke Aansprakelijkheid
8. Sluiting

Uiteraard zijn er nog meer te benoemen. Belangrijk is dat u inzicht heeft in de gevolgen wanneer de organisatie niet weet waar ze staat op het gebied van de wet, veiligheid, risico’s en bedrijfsvoering. Tot slot is het van belang dat de procedures helder zijn en u weet waar de verantwoording en bewijslast ligt.

Het lijkt moeilijk en zwaarwichtig , echter voor veel organisaties is het redelijk pragmatisch en eenduidig op te lossen. Een paar stappen in het proces:

  1. Welke verplichtingen, regels en afspraken moeten geborgd zijn
  2. Wat zijn de risico’s
  3. Hoe ga ik dit borgen
  4. Waarmee en hoe implementeer een systeem in het proces
  5. Wanneer moet dit proces lopen
  6. Wat is de status van mijn locaties en installaties
  7. Wie volgt de actiepunten op

Zomaar een paar stappen die u helpen de mate van Compliance pragmatisch inzichtelijk te maken, inzicht te verschaffen in uw mogelijke risico’s en de verantwoordelijke opvolging.

Iedereen die te maken heeft met maatregelen, periodieke keuringen, inspecties en procedures heeft te maken met medewerkers, bedrijven en instanties. Veelal worden verschillende methodes gebruikt om deze keuringen en procedures uit te voeren en te checken. Maak er één systeem van. Captae heeft de middelen om dit snel voor u inzichtelijk en pragmatisch opvolgbaar te maken.

Doe de Compliance check, maak de vertaling naar de werkvloer en volg procesmatig uw actiepunten op. Het voorkomt veel!

Informatieplicht is niet ingewikkeld, wees er op tijd bij!

De Quickscan methodiek.

Per afgelopen 1 juli heeft u mogelijk moeten voldoen aan de informatieplicht, of als u EED plichtig bent uiterlijk 5 december van dit jaar!

Weet u zich even geen raad of twijfelt u aan bepaalde uitgangspunten, wacht dan niet af en neem contact op. Waarschijnlijk is het een kwestie van een paar stappen nemen, uitvoeren en is e.e.a. geregeld. Denk bijvoorbeeld bij een groot aantal gebouwen aan de XML-upload mogelijkheid voor het e-loket. Dit is handiger en sneller dan elke locatie één voor één invoeren. Vraag naar de mogelijkheden en u zult zien dat het er een stuk eenvoudiger op wordt.

Doel van de Informatieplicht is om instellingen en bedrijven te helpen bij het treffen van de juiste rendabele energiebesparingsmaatregelen. Hoe komt u dan aan deze maatregelen?

Middels onze quickscan methodiek kunnen wij deze snel en doeltreffend voor u in kaart brengen.

Uiteindelijk moet het u iets opleveren!
“Neemt uw tijd te baat, te vroeg is beter dan te laat”.

Wilt u meer weten over de quickscan of het invullen van de informatieplicht, belt u dan geheel vrijblijvend met ons bureau:
073 205 05 20.