Onvoldoende ventilatie in gebouwen!

In de praktijk is de ventilatie in gebouwen vaak slecht. Het wordt steeds belangrijker om inzicht te hebben in de hoeveelheid en kwaliteit van de ingebrachte lucht in het gebouw, wat de luchtkwaliteit in het gebouw is, en hoe het gebouw zich hierin “gedraagt” qua bezettingsgraad.

Wilt u weten hoe het zit en waar de gebouwen aan dient te voldoen?

Wij ontvangen steeds meer vragen en verzoeken tot onderzoek/oplossingen, die ontstaan uit:

  • Wet- en Regelgeving: Wat zijn de eisen en wat is mogelijk?
  • Comfortklachten: Muffe lucht, temperatuur, benauwd, hoofdpijn, betere werk- en leefomgeving;
  • Gezondheidsredenen: Corona preventieve maatregelen, verlagen besmettingsrisico door infectieziekten;
  • Productiviteitsonderwerpen: Inzet van druk bezette ruimten als klaslokalen, vergaderruimten en kantoorruimten. Daarnaast concentratieverlies en ziekteverzuim;
  • Beheer: Meten, analyse, online inzicht en beheersmatige sturing.

Online CO2-, temperatuur- en vochtbeheer werkt signalerend, prestatie verhogend, verlaagt besmettingsrisico’s, werkt comfort verhogend en geeft inzicht in de prestatie van het gebouw.

Voorheen kostte het veel tijd, effort en geld om dit goed inzichtelijk te krijgen. Heden ten dagen is dit anders en zijn andere tools en online technieken voorhanden om, op laagdrempelige wijze en lage onderzoekskosten, inzicht te krijgen in de situatie.

Zelfstandig grip op luchtkwaliteit…

Middels deze nieuwe technieken is een beheersituatie gemaakt, waarbij:

  • direct antwoord komt op de luchtkwaliteit van het gebouw;
  • op ieder moment van de dag inzicht wordt verkregen in de situatie en het gedrag van het gebouw;
  • naar behoefte informatie naar medewerkers wordt verstuurd;
  • eventueel sturing plaatsvindt naar omliggende systemen;
  • inzicht in benodigde kleinschalige investeringen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Wilt u weten hoe het bij uw locatie(s) het ervoor staat en hoe u hier slim, effectief en op eenvoudige wijze mee om kunt gaan? Neemt u dan vrijblijvende contact op met ons bureau?

Vastgoed revitaliseren voor verkoop of gebruik!

Thuiswerken wordt door veel organisaties geaccepteerd en doorgevoerd. Noodgedwongen door de Corona heeft dit een enorme boost gekregen. Thuiswerken zal echter maatschappelijk gezien ook een aantal problemen opleveren. Denkt u bijvoorbeeld aan de leegstand van kantoren of wijziging in functie van vastgoed! De leegstand was al een probleem, dus het maatschappelijke probleem wordt groter. 

Wat gaan we met hiermee doen of kunnen we het vastgoed een nieuwe inrichting geven voor de gewenste functie? Hoe lossen we dit probleem economisch op? Hier aan ligt o.a. de geldstroom van verkoop, koop en revitalisatie aan ten grondslag. Maar ook vanuit de eigen organisatie gedacht, zoals faciliteiten, werkwijze(n), dienstverlening en eventueel producten van uw organisatie die wijzigen door de huidige situatie en die van invloed zijn op een gewenste aanpassing van het vastgoed.

“REVITALISATIE HANDELBAAR VASTGOED.

DE BASIS VOOR GEBRUIK, VERKOOP EN KOOP.”

Een oplossing voor deze wijziging is het aanzicht en de inrichting van het gebouw aan te passen. Een sprekend voorbeeld is woningen maken van kloosters, kantoorgebouwen, werkplaatsen en dergelijke. De gedachte erachter is dat ouderen die na verkoop van hun eigen (eengezinswoning of groot huis) een gewenste en geschikte woning kunnen terugkopen. De drijvende kracht is de architectuur, functionele inrichting, ontwerp en (financiële) aantrekkelijkheid, waarbij het vooruitzicht aantrekkelijk geworden is voor de investering die gedaan is en wordt. De investering gaat niet verloren en de geldstroom blijft binnen de maatschappelijke economie rondgaan.

Zit u met de inzet van uw vastgoed in uw maag en u wilt eens van gedachten wisselen over revitalisatie, transformatie of behoud van uw vastgoed, neemt u dan vrijblijvend contact op met Captae. Captae zal een inkijk geven in de keuken van mogelijkheden, waardoor u perspectief krijgt voor uw vastgoed.

Auteur: Erol Aksoy