Vastgoed revitaliseren voor verkoop of gebruik!

Thuiswerken wordt door veel organisaties geaccepteerd en doorgevoerd. Noodgedwongen door de Corona heeft dit een enorme boost gekregen. Thuiswerken zal echter maatschappelijk gezien ook een aantal problemen opleveren. Denkt u bijvoorbeeld aan de leegstand van kantoren of wijziging in functie van vastgoed! De leegstand was al een probleem, dus het maatschappelijke probleem wordt groter. 

Wat gaan we met hiermee doen of kunnen we het vastgoed een nieuwe inrichting geven voor de gewenste functie? Hoe lossen we dit probleem economisch op? Hier aan ligt o.a. de geldstroom van verkoop, koop en revitalisatie aan ten grondslag. Maar ook vanuit de eigen organisatie gedacht, zoals faciliteiten, werkwijze(n), dienstverlening en eventueel producten van uw organisatie die wijzigen door de huidige situatie en die van invloed zijn op een gewenste aanpassing van het vastgoed.

“REVITALISATIE HANDELBAAR VASTGOED.

DE BASIS VOOR GEBRUIK, VERKOOP EN KOOP.”

Een oplossing voor deze wijziging is het aanzicht en de inrichting van het gebouw aan te passen. Een sprekend voorbeeld is woningen maken van kloosters, kantoorgebouwen, werkplaatsen en dergelijke. De gedachte erachter is dat ouderen die na verkoop van hun eigen (eengezinswoning of groot huis) een gewenste en geschikte woning kunnen terugkopen. De drijvende kracht is de architectuur, functionele inrichting, ontwerp en (financiële) aantrekkelijkheid, waarbij het vooruitzicht aantrekkelijk geworden is voor de investering die gedaan is en wordt. De investering gaat niet verloren en de geldstroom blijft binnen de maatschappelijke economie rondgaan.

Zit u met de inzet van uw vastgoed in uw maag en u wilt eens van gedachten wisselen over revitalisatie, transformatie of behoud van uw vastgoed, neemt u dan vrijblijvend contact op met Captae. Captae zal een inkijk geven in de keuken van mogelijkheden, waardoor u perspectief krijgt voor uw vastgoed.

Auteur: Erol Aksoy

Bouwtoezicht vaker gewenst!

Steeds vaker zien we dat bij renovatie, verbouwing,  inrichting of nieuwbouw steeds meer toezicht gevraagd wordt.
Veel opdrachtgevers hebben handen, oren en ogen tekort om alle lopende zaken goed op te volgen. Voor de projectmanager is het dan wenselijk dat hij of zij ondersteuning krijgt op het betreffende project.

Elk project staat op zichzelf en heeft wel een of andere vorm van “druk”. Of dit nu bijvoorbeeld kwaliteit, financieel of voortgang is maakt niet uit, maar geen van deze deze draagt bij aan een optimale voortgang en resultaat van het project.

Om dit gat op te vullen heeft Captae ervaren mensen voor u ter beschikking met elk hun eigen discipline en aanvullende specialiteit. Of het nu gaat om installaties, bouwkundige zaken, architectuur, inrichting, veiligheid of management.  Captae kan putten uit  ervaren mensen die door de wol geverfd zijn en  u optimaal kan ondersteunen voor het gewenste resultaat. Een ieder betrouwbare keien op hun vakgebied.

Betrouwbaar – Overzichtelijk – Vertrouwd

De Compliance Check

Weet u waar u aan toe bent? Welk risico loopt uw organisatie?
Doe de Compliance check!

Uw organisatie loopt risico’s als u niet weet of u Compliant bent. M.a.w. voldoe ik aan de wet- en regelgeving, als ook aan de bedrijfs- en werkregels.

Wilt u direct (online) en op elk moment inzicht in de Compliance van uw organisatie en bedrijfsvoering, vraag dan naar de mogelijkheden!

Welke risico’s zijn er dan zoal?
1. Bestuurlijke schade
2. Economische schade
3. Faalkosten
4. Juridische schade
5. Onderbreking van de bedrijfsvoering
6. Politieke schade
7. Wettelijke Aansprakelijkheid
8. Sluiting

Uiteraard zijn er nog meer te benoemen. Belangrijk is dat u inzicht heeft in de gevolgen wanneer de organisatie niet weet waar ze staat op het gebied van de wet, veiligheid, risico’s en bedrijfsvoering. Tot slot is het van belang dat de procedures helder zijn en u weet waar de verantwoording en bewijslast ligt.

Het lijkt moeilijk en zwaarwichtig , echter voor veel organisaties is het redelijk pragmatisch en eenduidig op te lossen. Een paar stappen in het proces:

  1. Welke verplichtingen, regels en afspraken moeten geborgd zijn
  2. Wat zijn de risico’s
  3. Hoe ga ik dit borgen
  4. Waarmee en hoe implementeer een systeem in het proces
  5. Wanneer moet dit proces lopen
  6. Wat is de status van mijn locaties en installaties
  7. Wie volgt de actiepunten op

Zomaar een paar stappen die u helpen de mate van Compliance pragmatisch inzichtelijk te maken, inzicht te verschaffen in uw mogelijke risico’s en de verantwoordelijke opvolging.

Iedereen die te maken heeft met maatregelen, periodieke keuringen, inspecties en procedures heeft te maken met medewerkers, bedrijven en instanties. Veelal worden verschillende methodes gebruikt om deze keuringen en procedures uit te voeren en te checken. Maak er één systeem van. Captae heeft de middelen om dit snel voor u inzichtelijk en pragmatisch opvolgbaar te maken.

Doe de Compliance check, maak de vertaling naar de werkvloer en volg procesmatig uw actiepunten op. Het voorkomt veel!

Informatieplicht is niet ingewikkeld, wees er op tijd bij!

De Quickscan methodiek.

Per afgelopen 1 juli heeft u mogelijk moeten voldoen aan de informatieplicht, of als u EED plichtig bent uiterlijk 5 december van dit jaar!

Weet u zich even geen raad of twijfelt u aan bepaalde uitgangspunten, wacht dan niet af en neem contact op. Waarschijnlijk is het een kwestie van een paar stappen nemen, uitvoeren en is e.e.a. geregeld. Denk bijvoorbeeld bij een groot aantal gebouwen aan de XML-upload mogelijkheid voor het e-loket. Dit is handiger en sneller dan elke locatie één voor één invoeren. Vraag naar de mogelijkheden en u zult zien dat het er een stuk eenvoudiger op wordt.

Doel van de Informatieplicht is om instellingen en bedrijven te helpen bij het treffen van de juiste rendabele energiebesparingsmaatregelen. Hoe komt u dan aan deze maatregelen?

Middels onze quickscan methodiek kunnen wij deze snel en doeltreffend voor u in kaart brengen.

Uiteindelijk moet het u iets opleveren!
“Neemt uw tijd te baat, te vroeg is beter dan te laat”.

Wilt u meer weten over de quickscan of het invullen van de informatieplicht, belt u dan geheel vrijblijvend met ons bureau:
073 205 05 20.